ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 28 ก.พ.62 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้ตรวจราชการกระทรวง(นายโสภณ ทองดี) ลงพื้นที่ จ. ตาก ร่วมงาน"คนอยู่กับป่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ณ บ้านอ่องแล่ง ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

วันที่ 28 ก.พ.62 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้ตรวจราชการกระทรวง(นายโสภณ ทองดี) ลงพื้นที่ จ. ตาก ร่วมงาน"คนอยู่กับป่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ณ บ้านอ่องแล่ง ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

 

แกลเลอรี่