ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. เยี่ยมเยือนคนอยู่กับป่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก

รมว.ทส. เยี่ยมเยือนคนอยู่กับป่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก

รมว.ทส. เยี่ยมเยือนคนอยู่กับป่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และนายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการต้นน้ำมูเซอร์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) บ้านอ่องแล่ง ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ในการนี้ ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรและการปลูกผักตามแนวร่องน้ำตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยจัดการต้นน้ำมูเซอร์ ทั้งนี้ ได้ขยายผลให้ชาวบ้านบริเวณรอบพื้นที่ดำเนินการ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
          จากนั้น ได้รับฟังบรรยายจาก ดร.รอยล จิตรดอน ในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกี่ยวกับแนวทางการขยายผลคนอยู่กับป่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมได้มอบนโยบายสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว โดยได้เน้นย้ำการสนับสนุนชุมชนให้อยู่กับป่า ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนการดำเนินงานการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ดำเนินการและได้ผลักดันการแก้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 13 ฉบับ ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ร่วมกับภาครัฐ พร้อมกันนี้ นายสันติ ป่าหวายรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กล่าว นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้คนอยู่กับป่า ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมประชาชนกว่า 300 คน ให้การต้อนรับ
          ทั้งนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเน้นย้ำว่า การดำเนินงานของรัฐบาลตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ถือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยจะมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สุขของประชาชน เป็นที่ตั้งน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามเจตนารมณ์ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ รมว.ทส. กล่าวในที่สุด 

ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : อนุชา, ระพีพัฒน์ , จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่