ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุม“คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ”

ทส.ประชุม“คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ”

ทส.ประชุม“คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ”

     วันที่ 6 ตุลาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม"คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ” ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายประลอง ดำรงค์ไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมองค์การระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุม
        ในครั้งนี้ในที่ประชุมมีการพิจาณาในประเด็นเรื่อง
1. แผนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ถูกบรรจุในบัญชีมรดกโลกในภาวะอันตราย
2.ร่างกำหนดการเชิญคณะผู้ติดตามตรวจสอบแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติพื้นที่กลุ่มป่า ดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์(IUCN Reactive Monitoring Mission)ตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลก

แกลเลอรี่