ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. โดย กรมทรัพยากรธรณี จัดการประชุม CCOP (Annual Session) ครั้งที่ 52และ นิทรรศการ “ทรัพยากรธรณีไทยใต้ร่มพระบารมี”

ทส. โดย กรมทรัพยากรธรณี จัดการประชุม CCOP (Annual Session) ครั้งที่ 52และ นิทรรศการ “ทรัพยากรธรณีไทยใต้ร่มพระบารมี”

ทส. โดย กรมทรัพยากรธรณี จัดการประชุม CCOP (Annual Session) ครั้งที่ 52และ นิทรรศการ “ทรัพยากรธรณีไทยใต้ร่มพระบารมี”

            วันนี้ (31 ตุลาคม 2559) เวลา 09.00 น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมกับคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia: CCOP) จัดพิธีเปิดการประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 52 (The 52nd CCOP Annual Session) และนิทรรศการ ในหัวข้อ "ทรัพยากรธรณีไทยใต้ร่มพระบารมี” โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ
             โดยในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวเรียนเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากนั้นได้กล่าวเปิดการประชุม ร่วมพิธีมอบของที่ระลึก ร่วมเปิดนิทรรศการ "ทรัพยากรธรณีไทยใต้ร่มพระบารมี” ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 11 และเยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณ ชั้น G และชั้น B1
             การจัดการประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 52 (The 52nd CCOP Annual Session) ประกอบด้วยการประชุมวิชาการในหัวข้อ "Geoscience for the Society” ซึ่งมีหัวข้อย่อยในเรื่องทรัพยากรธรณี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทรัพยากรธรณี มากกว่า 100 เรื่อง โปสเตอร์วิชาการ และมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ครั้งที่ 67 (The 67th CCOP Steering Committee Meeting) ระหว่างวันที่ 4 -5 พฤศจิกายน 2559 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนประเทศสมาชิก CCOP เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิก CCOP ประจำประเทศไทย ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจของไทยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน
            อนึ่ง นิทรรศการ "ทรัพยากรธรณีไทยใต้ร่มพระบารมี” แสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานทางด้านธรณีวิทยา งานทางด้านซากดึกดำบรรพ์ และกฎหมายคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ งานทางด้านทรัพยากรแร่และกฎหมายแร่ นอกจากนี้ บริเวณชั้น 1 ยังมีการแสดงนิทรรศการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และบริเวณ ชั้น B1 มีจุดจัดแสดงนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์, เหมืองอุโมงค์, การให้บริการตรวจสอบแร่และรัตนชาติ และมุมกิจกรรม อาทิ ระบายสี, AR ทะลุมิติ, ชุดซากดึกดำบรรพ์, ไดโนเสาร์เดินได้, การออกร้านพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั้ง 7 แห่ง และร้านค้าขายของที่ระลึก เป็นต้น

แกลเลอรี่