ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการอุทยานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการอุทยานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการอุทยานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

              วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ประชุมหารือเรื่องการบริหารจัดการอุทยานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยในที่ประชุมมีการพิจารณา ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

             1) การบริหารจัดการอุทยานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

                 - ปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

                 - ขีดความสามารถในการรอบรับนักท่องเที่ยว 

             2) แหล่งท่องเที่ยวผจญภัยแบบโหนสลิง ( Zip line )

             3) ความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

              โอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่