Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง

ทส.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง

ทส.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2559 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพนำมาถวาย ณ วัดหนองโว้ง พระอารามหลวง โดยมีพระครูสุนันท์คุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
          ทั้งนี้ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้มีการถวายจตุปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามหลวง และส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษา รวม จำนวน 1,850,859 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)

แกลเลอรี่