Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. ร่วมออกรายการสด “ร้อยวัน ร้อยใจไทย”

ทส. ร่วมออกรายการสด “ร้อยวัน ร้อยใจไทย”

 

ทส. ร่วมออกรายการสด “ร้อยวัน ร้อยใจไทย”

               วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศตส.ทส.) พร้อมด้วย นายอภิรักษ์ ตราดุษฎี รองผู้อำนวยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ร่วมสนทนาในรายการสด "ร้อยวัน ร้อยใจไทย” เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะโดยรอบท้องสนามหลวง ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมภายใต้ ฝ่ายจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteers for dad) จัดกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ” รณรงค์คัดแยกขยะในแต่ละวันที่ประชาชนเดินทางเข้ามาถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล จำนวนมาก

          ในการดำเนินการดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายความอาลัย โดยให้ความรู้อาสาสมัครก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากมีการให้ความรู้แล้ว มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้น เช่น สนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกกิจกรรมคัดแยกขยะเป็นต้น

แกลเลอรี่