ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. “ออกกำลังกายสร้างสุข”

ทส. “ออกกำลังกายสร้างสุข”

ทส. “ออกกำลังกายสร้างสุข”

            วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ จัดกิจกรรม "ออกกำลังกายสร้างสุข” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 กรมควบคุมมลพิษ โดยมีนายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประธานในพิธีนำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ ออกกำลังกาย 
            สำหรับกิจกรรมดังกล่าวฯ สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำหนดให้ทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 15.00 - 16.30 น. ให้เป็นช่วงออกกำลังกายของข้าราชการ ของทำเนียบรัฐบาลและส่วนราชการต่างๆ เพื่อเป็นการขยับเขยื้อนร่างกาย ซึ่งการออกกำลังกาย จะช่วยให้ข้าราชการ มีความตื่นตัวในการทำงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

แกลเลอรี่