ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ชาวขอนแก่นร่วมงาน มหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชาวขอนแก่นร่วมงาน มหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชาวขอนแก่นร่วมงาน มหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกทัพ ออกโมบาย ตั้งจุดบริการ "คลีนิค ทส." ให้บริการประชาชน ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเรื่องการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย 13 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นสำหรับประชาชน ในงาน มหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ไปแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทรัยากรป่าไม้ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี และในครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และจะจัดครั้งที่ 4 เป็นครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยในวันนี้ (1 มีนาคม 2562) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมฯ ดังกล่าว ซึ่งในพิธีเปิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนพื้นที่ป่าชุมชนพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านรัตนะ ป่าชุมชนบ้านหินฮาว ป่าชุมชนบ้านโคกล่าม ป่่าชุมชนบ้านป่าพร้าว และป่าชุมชนบ้านหัวบึง เนื้อที่รวม 3,901 ไร่ และมอบโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1, 2 ให้ชุมชนภายใต้นโยบาย คทช. และโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในโอกาสนี้ด้วย นายโสภณกล่าว

ด้าน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการปฏิรูปประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคัังและยั่งยืน โดยการเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการ การแก้ไขกฏหมาย การสร้างสมดุลธรรมชาติ และให้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปฏิบัติงานในการดูแลกิจการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อสร้างความสุข ความสำเร็จ และความยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวไทย ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงการดำเนินงานในทุกมิติ มุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการเปลี่ยนแปลงจากความหวาดระแวงให้เกิดเป็นความไว้วางใจ และพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตัวอย่างหนึ่งของแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนแล้วสามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามความต้องการของประชาชน ในเรื่องของ "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ที่สามารถดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและสามารถสร้างความสุขให้ประชาชน

ภาพ ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา/ ธนชัย

แกลเลอรี่