ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมระดับสูง (High Level Segment) ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก

ทส. เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมระดับสูง (High Level Segment) ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก

 

ทส. เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมระดับสูง (High Level Segment) ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก

               เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๕๙ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมระดับสูง (High Level Segment) ในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก โดยมี นาย Rafael Pacchiano Alaman รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สหรัฐเม็กซิโก เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นาย Erik Solheim ผู้อำนวยการ United Nations Environment Programme (UNEP), Ms. Helen Clark ผู้บริหาร United Nations Development Programme (UNDP), Mr.Chun Kyoo Park ประธาน COP 12, Mr. Braulio de Souza Dias เลขาธิการ CBD และ Ms. Naoko Ishii CEO กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) ร่วมกล่าวเปิด รวมทั้ง ปาฐกถาพิเศษจากผู้แทน FAO UNFCCC IUCN UNWTO

แกลเลอรี่