ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "ทสม. และ เครือข่าย ทสม. ดีเด่น"

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "ทสม. และ เครือข่าย ทสม. ดีเด่น"

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "ทสม. และ เครือข่าย ทสม. ดีเด่น"

            วันนี้ (6 ธันวาคม 2559) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) แห่งชาติ 4 ธันวาคม ประจำปี 2559 โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ ทสม. ขอให้ร่วมมือร่วมใจในการรักษาป่า รักษาทรัพยากรของชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและร่วมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" และเพื่อแสดงถึงการรวมพลังของเครือข่าย ทสม. ในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
           และในการนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประกอบด้วย รางวัล ทสม.และเครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ จำนวน 8 รางวัล และรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 116 รางวัล (ด้านการจัดการขยะมูลฝอย , ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ,ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

แกลเลอรี่