ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ไทย​-ญี่ปุ่น​ ปิดการประชุม ​3R ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก​ ครั้งที่​ 9

ไทย​-ญี่ปุ่น​ ปิดการประชุม ​3R ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก​ ครั้งที่​ 9

ไทย​-ญี่ปุ่น​ ปิดการประชุม ​3R ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก​ ครั้งที่​ 9

               รัฐบาลไทย โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ ร่วมกับ​กระทรวงสิ่งแวดล้อม​ ประเทศญี่ปุ่น​ และศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ​ (UNCRD)​ ปิดการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน​ 3R​ ของประเทศ​ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก​ ครั้งที่​ 9​ (The 9th Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) หลังประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
              วันที่​ 6 มีนาคม​ 2562 ณ ห้องปอมปาดัวร์ ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร พลเอก​ สุรศักดิ์​ กาญจนรัตน์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ พร้อมด้วย ​นายซึกาสะ​ อะกิโมโต้​ (Mr.Tsukasa Akimoto)​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น​ และนายคาซูซิเกะ​ เอ็นโด (Mr.Kazushige Endo)​ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ​ (United Nations Centre for​ Regional​ Development : UNCRD)​ กล่าวปิดการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 (The 9th Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) และกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การประชุมฯ ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ รวมถึงประสบการณ์ และการดำเนินงานด้าน 3R ของประเทศต่าง ๆ (3R best practices) ในครั้งนี้ จะนำไปสู่นโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ 3R เพื่อให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
                การประชุมฯ ในครั้งนี้ มีกำหนดจัดงาน 3 วัน โดยมีรูปแบบการจัดประชุมในลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Meeting) ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 600 คนจาก 42 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และภูมิภาคอื่นๆ
              สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
              1. การประชุมสัมมนาวิชาการ
              2. การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ 3R (Bangkok 3R Declaration)
             3. การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในด้านต่างๆ ได้แก่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการ 3R เทคโนโลยีการจัดการของเสีย องค์ความรู้เทคนิควิชาการ
             4. การถอดบทเรียน (Lesson learned) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 3R
             5. การศึกษาดูงาน 2 แห่ง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ณ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จังหวัดสมุทรปราการ เส้นทางที่ 2 ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ของ ปตท.

ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : ธนะชัย,จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่