ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. มอบนโยบายด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติและเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงเพิ่มพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติ

รมว.ทส. มอบนโยบายด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติและเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงเพิ่มพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติ

รมว.ทส. มอบนโยบายด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติและเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงเพิ่มพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติ

      วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเพิ่มพื้นที่ป่าในอุทยานแห่งชาติระหว่าง นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๑-๑๖ และสาขา โดยในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติ 4 เรื่องหลักๆ ดังนี้
          ๑) การดูแลรักษาให้คงอยู่สวยงามตามธรรมชาติ ต้องดูแลให้ดี ต้องมีองค์ความรู้ในเชิงประจักษ์ มีการอบรม พัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสม
          ๒) การอำนวยการ การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกให้มีความเป็นมาตรฐานสากล การดูแลนักท่องเที่ยวต้องดูแลให้ทั่วถึง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มักถูกมองข้าม
          ๓) การรักษาความปลอดภัย ต้องมีป้ายเตือนภัยให้ครอบคลุม ชัดเจน รวมถึง การมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในจุดที่ล่อแหลมหรือเสี่ยงอันตราย จุดที่จะเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้ง่าย
          ๔) การจัดการรายได้ ให้เป็นไปตามระเบียบมาตรฐาน มีการจัดเก็บรายได้อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ควบคู่ไปกับการบำรุงรักษาทรัพยากรด้วย
          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังให้ความสำคัญและเน้นย้ำเน้นถึงเรื่องการพัฒนาบุคลากรและการเติบโตในราชการ ขอให้มีความพึงพอใจในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ ขอให้เชื่อมั่น และอย่าให้ "การปรับย้าย” มาเป็นอุปสรรคในการทำงาน โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดอุทยานแห่งชาติในระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยมีหัวหน้าอุทยานแหงชาติที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

แกลเลอรี่