ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

พิธีรับมอบไม้จันทน์หอม ในการจัดสร้างไม้โกศจันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีรับมอบไม้จันทน์หอม ในการจัดสร้างไม้โกศจันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีรับมอบไม้จันทน์หอม ในการจัดสร้างไม้โกศจันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

              เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๙ น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งมอบไม้จันทน์หอม จำนวน ๑,๔๖๑ แผ่น ปริมาตร ๔.๕๗ ลูกบาศก์เมตร ให้แก่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำไปจัดสร้างพระโกศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมพิธี ณ อาคารกลุ่มประณีตศิลป์ (อาคาร๑) สำนักงานช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จ.นครปฐม
 

แกลเลอรี่