ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ครั้งที่ 4/2559

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ครั้งที่ 4/2559

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ครั้งที่ 4/2559

                วันที่ 21 ธันวาคม 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ครั้งที่ 4/2559 เพื่อรับทราบนโยบายรัฐบาลและหารือข้อราชการต่างๆ อาทิ การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก, การเสนอพื้นที่เป็นเขตมรดกโลก, การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน, การแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เป็นต้น โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

แกลเลอรี่