ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คืนวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 21.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2560 เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีดังกล่าว

คืนวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 21.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2560 เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีดังกล่าว

       คืนวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 21.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2560 เพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีดังกล่าว

แกลเลอรี่