ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (12 มกราคม 2560) เวลา 15.00 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมทดสอบระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (VDO Conference) พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันนี้ (12 มกราคม 2560) เวลา 15.00 น. นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายพงศ์บุณย์  ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมทดสอบระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (VDO Conference) พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

         วันนี้ (12 มกราคม 2560) เวลา 15.00 น. นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายพงศ์บุณย์  ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมทดสอบระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (VDO Conference) พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎรธานี) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภาคใต้ 15 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ประจวบ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎรธานี โอกาสนี้ได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดย นายวจารย์  สมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานงานร่วมกับทางจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการดูแลภายหลังน้ำลด ทั้งในเรื่อง การจัดการขยะที่มากับน้ำ น้ำเสีย การติดตามคุณาพของน้ำ การระบายน้ำ การระดมกำลังทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชน และสำรวจความเสียหายทรัพย์สินในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้รายงานผลเป็นประจำทุกสัปดาห์

แกลเลอรี่