ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (14 มกราคม 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เนรมิตพื้นที่สนามหญ้าบริเวณด้านหน้าตึกทำเนียบรัฐบาล สู่ "ดินแดนแห่งความสุข ตามศาสตร์พระราชา" โดย พลเอก สรุศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมและร่วมมอบของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานในโอกาสนี้ด้วย

วันนี้ (14 มกราคม 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เนรมิตพื้นที่สนามหญ้าบริเวณด้านหน้าตึกทำเนียบรัฐบาล สู่ "ดินแดนแห่งความสุข ตามศาสตร์พระราชา" โดย พลเอก สรุศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมและร่วมมอบของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานในโอกาสนี้ด้วย

            วันนี้ (14 มกราคม 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เนรมิตพื้นที่สนามหญ้าบริเวณด้านหน้าตึกทำเนียบรัฐบาล สู่ "ดินแดนแห่งความสุข ตามศาสตร์พระราชา" โดย พลเอก สรุศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมและร่วมมอบของขวัญให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานในโอกาสนี้ด้วย
           กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนไทยควบคู่กับการสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ ประกอบด้วย 
           - การจัดแสดงนิทรรศการ "ศาสตร์แห่งพระราชา”, นิทรรศการต้นไม้ทรงปลูกและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ นิทรรศการน้ำคือชีวิต, โครงการแก้มลิง, นิทรรศการศาสตร์พระราชาและความรู้เรื่องน้ำบาดาล, นิทรรศการต้นน้ำ, แบบจำลองภูมิปัญญาป่าชายเลน/ฝายทดน้ำ/กังหันชัยพัฒนาโดยวิธีการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีเติมอากาศ, พระราชกรณียกิจ เรื่อง "เหมืองแร่” 
          - การจัดแสดงไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้ และหุ่นจำลองไดโนเสาร์ที่ค้นพ้นในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์กินพืชภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่, ไดโนเสาร์สยามโมซอรัส อีสานเอนซิส, ไดโนเสาร์นกกินรี รวมทั้ง ได้พบไดโนเสาร์เดินได้, หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ และการทดลองวิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยา 
         - กิจกรรมแจกจ่ายกล้าไม้ตาม "พันธุ์ไม้ทรงปลูก” 2,000 กล้า 
         - กิจกรรมเขียนข้อความตั้งปณิธานความดีแล้วนำไปติดเป็นใบไม้บน "ต้นไม้แห่งความดี” 
         - กิจกรรมความรู้เรื่องน้ำบาดาล จุดถ่ายภาพจำลองระบบสูบน้ำบาดาลพลังแสงอาทิตย์ และร่วมระบายสีภาพพระมหาชนก 
         - กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง "ช้าง” และ "ช้างเผือก” เป็นต้น 
         - กิจกรมบนเวทีกลาง จัดให้มีกิจกรรมการร้องเพลงคาราโอเกะเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงตามรอยพ่อ และเพลงต้นไม้ของพ่อ และเกมส์ชิงของรางวัล เช่น จักรยาน 110 คัน ซึ่งแจกทุกชั่วโมงๆ ละ 12 คัน ชุดของเล่นเด็ก ตุ๊กตา อุปกรณ์กีฬา ชุดเครื่องเขียน กระบอกน้ำ และหุ่นไดโนเสาร์กว่า 10,000 ชิ้น 
          นอกจากนี้ เด็กทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมจะได้รับถุงผ้าลดโลกร้อนและกระบอกน้ำดื่ม รวมถึงอาหาร "ฟรี” ตลอดงานอีกด้วย

แกลเลอรี่