ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย”

“สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย”

“สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย”

 

ในวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2562 ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน 13 มีนาคม #วันช้างไทย “สืบสานวิถีล้านนา เชิดชูคุณค่าช้างไทย”  ณ #ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย #จังหวัดลำปาง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ช้างไทย และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป ด้วยกัน

กำหนดการ
  วันที่ 12 มีนาคม 2562
- 09.00 – 15.00 น.     ประกวดจัดซุ้มอาหารช้าง
- 10.30 – 11.30 น.    พิธีทำบุญให้ช้าง

  วันที่ 13 มีนาคม 2562
- 08.00 น. – 09.00 น. ตักบาตรร่วมกับช้าง
- 08.00 น. – 10.15 น. พิธีฮ้องขวัญและผูกขวัญช้าง 
- 10.15 น.      งานเลี้ยงอาหารช้าง

Monthly publication event
March 13, Thai Elephant Day
National Elephant Institute, forest Industry Organization, Lampang
Inviting to be a part of Thai Elephant Conservation “inherit the Lanna way” glorify the value of Thai elephants

At National Elephant Institute (The Thai Elephant Conservation Center) Hangchat, Lampang

-March 12, 2019 merit making ceremony for elephants/elephant food contest

-March 13, 2019 offering alms with elephants/Hong Kwan and Pook Kwan Chang ceremony/elephant food party

ภาพและข่าว: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่