ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเงิน จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล สืบเนื่องจากรัฐบาลจัดรายการ "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยพิบัติภัย ภาคใต้" เพื่อเป็นกำลังใจ และช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อแสดงพลังความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียว ในการเป็นกำลังใจ เสียสละ ให้การสนับสนุน ในรูปแบบ "ประชารัฐ" เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องร่วมชาติ เมื่อยามต้องเผชิญความลำบากทุกข์เข็ญ ภาคใต้ ในรายการ "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยพิบัติภัย ภาคใต้"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเงิน จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล สืบเนื่องจากรัฐบาลจัดรายการ "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยพิบัติภัย ภาคใต้" เพื่อเป็นกำลังใจ และช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อแสดงพลังความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียว ในการเป็นกำลังใจ เสียสละ ให้การสนับสนุน ในรูปแบบ "ประชารัฐ" เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องร่วมชาติ เมื่อยามต้องเผชิญความลำบากทุกข์เข็ญ ภาคใต้ ในรายการ "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยพิบัติภัย ภาคใต้"

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเงิน จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ ทำเนียบรัฐบาล สืบเนื่องจากรัฐบาลจัดรายการ "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยพิบัติภัย ภาคใต้" เพื่อเป็นกำลังใจ และช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อแสดงพลังความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียว ในการเป็นกำลังใจ เสียสละ ให้การสนับสนุน ในรูปแบบ "ประชารัฐ" เพื่อช่วยเหลือ พี่น้องร่วมชาติ เมื่อยามต้องเผชิญความลำบากทุกข์เข็ญ ภาคใต้ ในรายการ "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยพิบัติภัย ภาคใต้"

แกลเลอรี่