ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่บ้านแม่สะแงะ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เพื่อรับฟังข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ พร้อมฟังบทสรุปจากเวทีถอดบทเรียนจากเวทีประชาชน รวมทั้งพบปะเด็กนักเรียนและประชาชน

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่บ้านแม่สะแงะ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เพื่อรับฟังข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ พร้อมฟังบทสรุปจากเวทีถอดบทเรียนจากเวทีประชาชน รวมทั้งพบปะเด็กนักเรียนและประชาชน

       วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่บ้านแม่สะแงะ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เพื่อรับฟังข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ พร้อมฟังบทสรุปจากเวทีถอดบทเรียนจากเวทีประชาชน รวมทั้งพบปะเด็กนักเรียนและประชาชน

แกลเลอรี่