ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมค่ายเยาวชนในสวนรุกขชาติห้วยแก้ว และฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ณ ส่วนจัดการต้นน้ำ (ห้วยแก้ว) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมค่ายเยาวชนในสวนรุกขชาติห้วยแก้ว และฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ณ ส่วนจัดการต้นน้ำ (ห้วยแก้ว) จังหวัดเชียงใหม่

          วันที่19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมค่ายเยาวชนในสวนรุกขชาติห้วยแก้ว และฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ณ ส่วนจัดการต้นน้ำ (ห้วยแก้ว) จังหวัดเชียงใหม่

แกลเลอรี่