ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดสัมมนา ผอ.ทสจ. และผอ.สสภ. เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ทส. จัดสัมมนา ผอ.ทสจ. และผอ.สสภ. เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ทส. จัดสัมมนา ผอ.ทสจ. และผอ.สสภ. เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (12 มีนาคม 2562) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคสำหรับพัฒนากลไกความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจ และสามารถดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่ ตามบทบาทและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งอภิปรายหัวข้อ การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องจันทาพร ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพฯ

การสัมมนาดังกล่าว มีการบรรยายหัวข้อ ดังนี้
- การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระดับจังหวัด
- การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และกาอนุญาตใช้ที่ดินป่าไม้

ภาพ / ข่าว / เผยแพร่ : ปริตา

แกลเลอรี่