ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้บริหารระดับสูงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำนายเอเตียง ดิดิแอร์ ซีซ่าร์ด๊อกเล่ย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ นายมอริสฌองเลียวนาร์ดลูสโตว์-ลาลองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว การบินพลเรือน ท่าเรือ และทะเล พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงขององค์การสวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐเซเชลย์ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อดูงานด้านพฤกษศาสตร์และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ. จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้บริหารระดับสูงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำนายเอเตียง ดิดิแอร์ ซีซ่าร์ด๊อกเล่ย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ นายมอริสฌองเลียวนาร์ดลูสโตว์-ลาลองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว การบินพลเรือน ท่าเรือ และทะเล พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงขององค์การสวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐเซเชลย์ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อดูงานด้านพฤกษศาสตร์และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ. จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี

       เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้บริหารระดับสูงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นำนายเอเตียง ดิดิแอร์ ซีซ่าร์ด๊อกเล่ย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ นายมอริสฌองเลียวนาร์ดลูสโตว์-ลาลองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว การบินพลเรือน ท่าเรือ และทะเล พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงขององค์การสวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐเซเชลย์ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อดูงานด้านพฤกษศาสตร์และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ. จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดชลบุรี
        โนโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แห่งสาธารณรัฐเซเชลย์ ขอบคุณประเทศไทยที่ได้ให้การสนับสนุน ทางวิชาการด้านการจัดการพฤกษศาสตร์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและพันธุ์ไม้สำหรับสวนพฤกษศาสตร์ที่สาธารณรัฐเซเชลย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยว การบินพลเรือน ท่าเรือ และทะเล ขอให้ประเทศไทยสนับสนุนทางด้านวิชาการเรื่องการท่องเที่ยว เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าทั้งด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
       ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งในเบื้องต้นว่าตามหลักการประเทศไทยยินดีมีความร่วมมือกับทุกประเทศทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการท่องเที่ยว และยินดีสนับสนุนสาธารณรัฐเซเชลย์โดยในส่วนด้านการท่องเที่ยวนั้นจะได้ประสานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาถึงความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างสองประเทศต่อไปเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่