ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพกิจกรรมตักบาตร (ถวายภัตตาหารเพล) แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ที่ได้อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพกิจกรรมตักบาตร (ถวายภัตตาหารเพล) แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ที่ได้อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเสริมยศ สมมั่น รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพกิจกรรมตักบาตร (ถวายภัตตาหารเพล) แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ที่ได้อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แกลเลอรี่