ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจราชการตามภารกิจกรมทรัพยากรธรณี ของ ผต.ทส.(นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์) ณ กรมทรัพยากรธรณี (12 มี.ค.62)

การตรวจราชการตามภารกิจกรมทรัพยากรธรณี ของ ผต.ทส.(นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์) ณ กรมทรัพยากรธรณี (12 มี.ค.62)