ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 7.30 น.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า ณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสมหมาย กิตยากุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ทส. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมกิจกรรม

วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 7.30 น.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า ณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสมหมาย กิตยากุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ทส. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมกิจกรรม

           วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 7.30 น.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า ณ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสมหมาย กิตยากุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ทส. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมกิจกรรม 
            โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ผู้บริหาร ปั่นนำขบวนนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า ถึงบริเวณบ้านห้วยน้ำขุน เพื่อเดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการช้างมูบ เพื่อเปิดโครงการฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย-พม่า) ชุดปฏิบัติการทหารแห่งราชอาณาจักรไทย และชุดปฏิบัติการทหารแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน-มา ประจำฐานปฏิบัติการช้างมูบ ราษฎรหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ประชาชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ฐานปฏิบัติการช้างมูบ จ.เชียงราย

แกลเลอรี่