ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายก อบต. ทุ่งหว้า และคณะเครือข่ายอุทยานทางธรณีสตูล สำรวจด้านธรณีวิทยาในพื้นที่อำเภอทุ้งหว้า จังหวัดสตูล โดยสำรวจถ้ำฟอลซิล "ถ้ำเลสเตโกดอน" อายุหลายร้อยล้านปี หนึ่งพื้นที่ของอุทยานทางธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานทางธรณีแห่งแรกของประเทศไทย และได้ชื่อว่าเป็น"ฟอสซิลแลนด์” ดินแดนแห่งซากดึกดำบรรพ์ที่จะพาเราย้อนอดีตกลับไปเมื่อราว 500 ล้านปีก่อน และถ้ำเลสเตโกดอนยังถือว่าเป็นถ้ำน้ำเค็มที่ยาวที่สุดในประเทศ อีกด้วย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายก อบต. ทุ่งหว้า และคณะเครือข่ายอุทยานทางธรณีสตูล สำรวจด้านธรณีวิทยาในพื้นที่อำเภอทุ้งหว้า จังหวัดสตูล โดยสำรวจถ้ำฟอลซิล "ถ้ำเลสเตโกดอน" อายุหลายร้อยล้านปี หนึ่งพื้นที่ของอุทยานทางธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานทางธรณีแห่งแรกของประเทศไทย และได้ชื่อว่าเป็น"ฟอสซิลแลนด์” ดินแดนแห่งซากดึกดำบรรพ์ที่จะพาเราย้อนอดีตกลับไปเมื่อราว 500 ล้านปีก่อน และถ้ำเลสเตโกดอนยังถือว่าเป็นถ้ำน้ำเค็มที่ยาวที่สุดในประเทศ อีกด้วย

           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายก อบต. ทุ่งหว้า และคณะเครือข่ายอุทยานทางธรณีสตูล สำรวจด้านธรณีวิทยาในพื้นที่อำเภอทุ้งหว้า จังหวัดสตูล โดยสำรวจถ้ำฟอลซิล "ถ้ำเลสเตโกดอน" อายุหลายร้อยล้านปี หนึ่งพื้นที่ของอุทยานทางธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานทางธรณีแห่งแรกของประเทศไทย และได้ชื่อว่าเป็น"ฟอสซิลแลนด์” ดินแดนแห่งซากดึกดำบรรพ์ที่จะพาเราย้อนอดีตกลับไปเมื่อราว 500 ล้านปีก่อน และถ้ำเลสเตโกดอนยังถือว่าเป็นถ้ำน้ำเค็มที่ยาวที่สุดในประเทศ อีกด้วย 
           ทั้งนี้ การสำรวจในครั้งนี้ นายก อบต. ทุ้งหว้า ได้เป็นไกด์นำเดินทางสำรวจนั่งเรือแคนู มุดถ้ำตามหาฟอสซิส หินงอกหินย้อย ที่ถ้ำเลสเตโกดอน โดยเล่าว่า "ถ้าพูดถึงช้างดึกดำบรรพ์ หลายคนคงจะนึกถึงช้างแมมมอธสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลช้างที่อาศัยอยู่ในยุคน้ำแข็งราว 20,000 ปีก่อน และได้สูญพันธุ์ไปแล้ว แต่ที่ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ได้มีการพบฟอสซิลส่วนฟันกรามของ ช้างสเตโกดอน” ช้างดึกดำบรรพ์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าช้างแมมมอธ อายุอยู่ในสมัยไพลสโตซีน (Pleistocene) หรือหลายล้านปีก่อน ซึ่งถือว่าเก่าแก่กว่ามาก และเป็นการค้นพบแห่งแรกแห่งเดียวในพื้นที่ภาคใต้ ด้วยความเป็นอัตลักษณ์ ดูแลและสร้างอาชีพสอดคล้องกับแนวทาง ทส. ในการ"อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน"

แกลเลอรี่