ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 08.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้นำคณะฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะฯ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร หลังจากนั้นได้เดินทางกลับมาเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 08.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้นำคณะฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะฯ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร หลังจากนั้นได้เดินทางกลับมาเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี

              วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 08.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้นำคณะฯ เข้าเฝ้าถวายสักการะฯ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร หลังจากนั้นได้เดินทางกลับมาเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี

แกลเลอรี่