ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านไฟป่า โดยในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ ณ สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านไฟป่า โดยในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ ณ สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

     วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านไฟป่า โดยในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ ณ สถานีควบคุมไฟป่าดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
        กิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าคืนถิ่นในครั้งนี้เป็นไปตามแผนกิจกรรมเพาะพันธุ์และปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าและเพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายของทรัพยากรสัตว์ป่า ทั้งนี้ สัตว์ป่าที่นำมาปล่อยเป็นสัตว์ป่าจากสถานีเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางพระ จังหวัดชลบุรี
       สำหรับจำนวนสัตว์ป่าที่นำมาปล่อย มีจำนวน ๕ ชนิด ๖๓ ตัว ประกอบด้วย กวางผา จำนวน ๔ ตัว เก้ง จำนวน ๔ ตัว ไก่ฟ้าหลังขาวธรรมดา จำนวน ๓๙ ตัว นกแขกเต้า จำนวน ๖ ตัว และนกขุนทอง จำนวน ๑๐ ตัว

แกลเลอรี่