ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อีกทั้งเคยมีสถานภาพสูญพันธุ์ไปแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยผลจากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันนกกระเรียนพันธุ์ไทยสามารถผสมพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ จนกระทั่งเกิดลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาติได้เอง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในรอบ 50 ปี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อีกทั้งเคยมีสถานภาพสูญพันธุ์ไปแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยผลจากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันนกกระเรียนพันธุ์ไทยสามารถผสมพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ จนกระทั่งเกิดลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาติได้เอง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในรอบ 50 ปี

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทย ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อีกทั้งเคยมีสถานภาพสูญพันธุ์ไปแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยผลจากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันนกกระเรียนพันธุ์ไทยสามารถผสมพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ จนกระทั่งเกิดลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยในธรรมชาติได้เอง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในรอบ 50 ปี 
           โดยในวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย อายุ 1-2 ปี กลับคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 9 ตัว ณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแสงเหนือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้ด้วย 
          อนึ่ง องค์การสวนสัตว์ ได้ทำการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย กลับคืนสู่พื้นที่ธรรมชาติ ไปแล้วจำนวน 70 ตัว ปัจจุบันมีชีวิตรอด จำนวน 42 ตัว

แกลเลอรี่