ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (4 มี.ค. 60) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านอนุสัญญา CITES ได้จัดโครงการวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำปี พ.ศ.2560 ขึ้น ในหัวข้อหลัก "Listen to young voice-ฟังเสียงเยาวชน” ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และเยาวชนจากจังหวัดชลบุรีและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วันนี้ (4 มี.ค. 60) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านอนุสัญญา CITES ได้จัดโครงการวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำปี พ.ศ.2560 ขึ้น ในหัวข้อหลัก "Listen to young voice-ฟังเสียงเยาวชน” ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และเยาวชนจากจังหวัดชลบุรีและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          วันนี้ (4 มี.ค. 60) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านอนุสัญญา CITES ได้จัดโครงการวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำปี พ.ศ.2560 ขึ้น ในหัวข้อหลัก "Listen to young voice-ฟังเสียงเยาวชน” ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และเยาวชนจากจังหวัดชลบุรีและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
          การจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำปี พ.ศ.2560 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกร่วมกับนานาประเทศ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามหัวข้อหลัก "Listen to young voice-ฟังเสียงเยาวชน” เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยให้ประเทศสมาชิกอนุสัญญา CITES ทราบว่าประเทศไทยมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการอนุวัติอนุสัญญา โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์สัตว์ป่าและพืชป่าอย่างยั่งยืน และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ได้รู้จักถึงการควบคุมการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย การใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าและพืชป่าอย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สัตว์ป่าและพืชป่าอย่างยั่งยืน โดยหวังว่าเยาวชนจะเป็นพลังเสียงให้กับสัตว์ป่าและพืชป่า เป็นทูตสำหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าอันเป็นหัวใจหลักของความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงในอนาคต

แกลเลอรี่