ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าขยะ ของ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (Eastern Energy Plus)

ทส.ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าขยะ ของ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (Eastern Energy Plus)

ทส.ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าขยะ ของ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (Eastern Energy Plus)

วันนี้ (๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าขยะ ของ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (Eastern Energy Plus) ณ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสนี้ ได้รับฟังการบรรยายจาก นายคณพศ นิจสิริภัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด (Eastern Energy Plus) เรื่องการบริหารจัดการขยะชุมชม โดยวิธีเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำเสียของโรงงาน การฝังกลบโดยใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อลดกลิ่นเหม็นของขยะ ปัจจุบันบริษัทฯ รองรับขยะชุมชนได้ ๔,๐๐๐ ตัน/วัน บนเนื้อที่ฝังกลบ ๑๕๙ ไร่ และนำขยะมาคัดแยกเพื่อทำเป็นเชื่อเพลิงขยะ(RDF) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานในระดับจังหวัด นำข้อมูลการจัดการขยะของบริษัทดังกล่าวฯ มาบูรณาการในการจัดการขยะในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพ/ข่าวและเผยแพร่: ธนชัย

แกลเลอรี่