ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับนางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมทั้ง แจ้งถึงความสนใจที่จะเรียนรู้การดำเนินการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รวมถึงการบริหารจัดการอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งสาธารณรัฐฟินแลนด์มีประสบการณ์การดำเนินงานมายาวนานและประสบความสำเร็จด้วยดี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับนางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมทั้ง แจ้งถึงความสนใจที่จะเรียนรู้การดำเนินการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รวมถึงการบริหารจัดการอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งสาธารณรัฐฟินแลนด์มีประสบการณ์การดำเนินงานมายาวนานและประสบความสำเร็จด้วยดี

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับนางซาตู ซุยก์การี-เคลฟเวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมทั้ง แจ้งถึงความสนใจที่จะเรียนรู้การดำเนินการด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รวมถึงการบริหารจัดการอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งสาธารณรัฐฟินแลนด์มีประสบการณ์การดำเนินงานมายาวนานและประสบความสำเร็จด้วยดี
     เอกอัครราชทูตฯ มีความยินดีหากจะหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาหารือร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง ๒ ประเทศ และเสนอเพิ่มเติมว่าควรมีการหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้ เพื่อการริเริ่มความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เนื่องจากสาธารณรัฐฟินแลนด์มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ และในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐ มีกำหนดการจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐฟินแลนด์ จึงถือโอกาสนี้เชิญผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมงาน อันจะได้เป็นโอกาสศึกษาความหลากหลายทางด้านเทคโนโลยีในเบื้องต้นก่อน
     ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีวันประกาศเอกราชของฟินแลนด์ โดยจะมีการจัดนิทรรศการความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐฟินแลนด์ในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา และเนื่องจากสาธารณรัฐฟินแลนด์มีอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นรายได้หลัก ทางรัฐบาลสาธารณรัฐฟินแลนด์จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โดยจะนำพันธุ์ไม้จากสาธารณรัฐฟินแลนด์ซึ่งสามารถปลูกได้ในประเทศไทย ทั้งนี้ จะได้ประสานงานการดำเนินการกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโอกาสต่อไป

แกลเลอรี่