ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานเชื่อมโยงกับพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานเชื่อมโยงกับพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)

     วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่าไม้ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานเชื่อมโยงกับพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) มีเป้าหมายหลักในการลดการตัดไม้ทำลายป่าลงร้อยละ 50 ในปี คศ. 2020 และร้อยละ 100 ในปี คศ. 2030 โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน มีกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานประสานงานกลาง (focal point) และหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคาร ทส

แกลเลอรี่