ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมวิชาการรุ่นเยาว์จากประเทศภาคีสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงสำหรับปี พ.ศ. 2562"

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมวิชาการรุ่นเยาว์จากประเทศภาคีสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงสำหรับปี พ.ศ. 2562"