ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจติดตามสถานณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ จ.เชียงราย ของ หน.ผต.ทส.(นายเสริมยศ สมมั่น) (19 มี.ค.62)

การตรวจติดตามสถานณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ จ.เชียงราย ของ หน.ผต.ทส.(นายเสริมยศ สมมั่น) (19 มี.ค.62)