ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

1 ปี สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เดินหน้าปี 60 ปฏิรูประบบการลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System)

1 ปี สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เดินหน้าปี 60 ปฏิรูประบบการลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System)