ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครได้เดินทางเยี่ยมชมกิจการของศูนย์อินแปง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกเครือข่าย ๘๔ หมู่บ้านที่อยู่รอบภูพาน นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการอยู่รวมกับธรรมชาติได้ เช่น โครงการ "ป่าครอบครัว” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครได้เดินทางเยี่ยมชมกิจการของศูนย์อินแปง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกเครือข่าย ๘๔ หมู่บ้านที่อยู่รอบภูพาน นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการอยู่รวมกับธรรมชาติได้ เช่น โครงการ "ป่าครอบครัว” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

แกลเลอรี่