ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้รับคำรับรอง ณ ห้องแกรนด์ เอ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้รับคำรับรอง ณ ห้องแกรนด์ เอ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้รับคำรับรอง ณ ห้องแกรนด์ เอ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
     ในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) และได้กำหนดตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
          1. การบริหารจัดการขยะ จำนวน 58 จังหวัด
          2. คุณภาพอากาศ จำนวน 10 จังหวัด
          3. ระดับคุณภาพของแหล่งน้ำดีขึ้น จำนวน 22 จังหวัด
          4. ความสำเร็จในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 41 จังหวัด

แกลเลอรี่