ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

หน่วยนาคราชเร่งเตรียมความพร้อมจุดจ่ายน้ำถาวร

หน่วยนาคราชเร่งเตรียมความพร้อมจุดจ่ายน้ำถาวร

หน่วยนาคราชเร่งเตรียมความพร้อมจุดจ่ายน้ำถาวร

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, เผยแพร่: อาทิตยา