ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมุนวงล้อออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยผลการออกรางวัลฯ มีดังต่อไปนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมุนวงล้อออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยผลการออกรางวัลฯ มีดังต่อไปนี้

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมุนวงล้อออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยผลการออกรางวัลฯ มีดังต่อไปนี้
     รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Yaris 1.2 J Auto จำนวน 1 รางวัล
     หมายเลขที่ออก 15420
     รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Yamaha GT125 จำนวน 1 รางวัล 
     หมายเลขที่ออก 23284
     รางวัลที่ 3 โทรศัพท์ iPhone 7 (32GB) จำนวน 7 รางวัล
     หมายเลขที่ออก 15970 02492 10514 04477 03429 24821 12275
     รางวัลเลขท้าย 3 ตัว (หมุน 1 ครั้ง) ทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 25 รางวัล
     หมายเลขที่ออก 658

แกลเลอรี่