ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เฝ้ารับเสด็จฯ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 (ปะการัง)

ทส. เฝ้ารับเสด็จฯ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 (ปะการัง)

ทส. เฝ้ารับเสด็จฯ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 (ปะการัง)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 (ปะการัง) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทูลถวายสูจิบัตร และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กราบทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการต่อเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 (ปะการัง) พร้อมกราบทูลเชิญเสด็จประกอบพิธี

จากนั้น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังท่าเทียบเรือศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ทรงเจิมแผ่นชื่อเรือ และคล้องพวงมาลัยเสาหัวเรือ ก่อนจะเสด็จไปยังห้องโถงเรือเพื่อทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก พร้อมกับทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร หลังจากประกอบพิธีทางเรือเสร็จ ทรงเสด็จไปยังพลับพลาพิธีเพื่อทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ และทรงหลั่งทักษิโณทก ในการนี้ ปลัดกระทรวง ทส. ทูลเกล้าถวายโมเดลเรือ และอธิบดีกรม ทช. ทูลเกล้าถวายเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพที่ทางกรม ทช. จัดทำขึ้น ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ

เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 (ปะการัง) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการต่อเรือนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และตรวจสอบ ป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ทะเลอันดามัน โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านสามแสนบาทถ้วน) ว่าจ้างบริษัท ซีเครสท์ มารีน จำกัด ต่อเรือ เรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 805 (ปะการัง) ในระยะเวลา ๔๕๐ วัน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีลักษณะตัวเรือแบบ เรือ ๒ ท้อง (Catamaran) ความยาวตลอดลำ ๒๖.๒๐ เมตร ความกว้างกลางลำ ๘.๕๐ เมตร กินน้ำลึก ๑.๘๐ เมตร เจ้าหน้าที่ประจำเรือ ๑๒ คน ผู้โดยสาร ๒๔ คน ความเร็วสูงสุด ๓๐ น๊อต ความเร็วในการเดินทาง ๒๐ น๊อต รัศมีระยะทำการไกล 500 ไมล์ทะเล เครื่องจักรใหญ่ ยี่ห้อ MTU ขนาด ๑,๖๓๕ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ DEUTZ ขนาด ๘๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง มีเพลาใบจักร ๒ เพลา ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร ความจุถังน้ำจืด จำนวน ๔,๘๐๐ ลิตร

โดยก่อนหน้านี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการต่อเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 804 (พะยูน) เมื่อวันที่ 24 ก.พ.59 ซึ่งเรือลำดังกล่าวได้ส่งต่อให้สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จ.ระยอง) ใช้สำหรับปฏิบัติภารกิจบริเวณทะเลอ่าวไทย

ภาพ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่