ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัล "คนดีศรี สป." ต้นแบบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 10 รางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัล "คนดีศรี สป." ต้นแบบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 10 รางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ


           วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัล "คนดีศรี สป." ต้นแบบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 10 รางวัล ณ ห้องประชุมใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมอบรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดี เชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการที่ได้รับรางวัล และ ขอให้ทุกท่านสร้างสรรค์ผลงานให้กระทรวงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนต่อไป

แกลเลอรี่