ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สวนสัตว์ไทยจับมือสวนสัตว์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ลงนาม MOU พัฒนางานด้านอนุรักษ์ วิจัย

สวนสัตว์ไทยจับมือสวนสัตว์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ลงนาม MOU พัฒนางานด้านอนุรักษ์ วิจัย

สวนสัตว์ไทยจับมือสวนสัตว์เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ลงนาม MOU พัฒนางานด้านอนุรักษ์ วิจัย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ สมาคมสวนสัตว์แห่งกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนสายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์

วันนี้ (25 มีค. 2562) เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานในการแลกเปลี่ยนในกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ ระหว่าง องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และ สมาคมสวนสัตว์แห่งกรุงโตเกียว โดย Mr. Masaru Suzuki ผู้อำนวยการสมาคมฯ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 301 กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

การลงนามความร่วมมือ (MOU) ข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานในการแลกเปลี่ยนในกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความต้องการในการร่วมกันพัฒนา แลกเปลี่ยนข้อมูลและความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ และแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนประสบการณ์ของทั้งสองหน่วยงานในระดับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการต่อยอดงานภายใต้แนวทางการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือนี้ต่อไป โดยเป็นการดำเนินงานแบบทวิภาคีเพื่อการพัฒนาและสร้างศักยภาพให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองหน่วยงาน ครอบคลุมไปถึงการดำเนินงานของสวนสัตว์ในสังกัดของทั้งสองหน่วยงาน คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์ และ สวนสัตว์อุเอโนะ สวนสัตว์ทามะ สวนสัตว์อิโนคาชิระ สวนสัตว์โตเกียวซีไลฟ์ปาร์ค ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมสวนสัตว์แห่งกรุงโตเกียว ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปีนับตั้งแต่วันลงนาม

ภาพ: องค์การสวนสัตว์, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่