ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

การศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

การศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นางอำนวยพร  ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน Sustainable Green Ecosystem Council (SGEC) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาแนวทางการจัดทำมาตรฐาน SGEC ในการรับรองไม้ โดยมี Mr. Kiyoo Nakasawa ผู้อำนวยการองค์กร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายเกี่ยวกับการจัดทำมาตราฐาน SGEC ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไม้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ มาตรฐาน SGEC ของประเทศญี่ปุ่นยังได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน  PEFC  โดยในการบรรยาย Mr. Kiyoo Nakasawa ได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานว่ามาจากพื้นที่ป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน และนโยบายของภาครัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาศที่ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Olympic and Paralympic ในปี ค.ศ.2020 ที่จะถึงนี้ ได้มีการกำหนดให้ไม้ที่จะใช้ในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด ต้องเป็นไม้ที่ผ่านการรับรองการไม้ เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของภาคการป่าไม้ และส่งเสริมธุรกิจด้านการค้าไม้และที่เกี่ยวข้องด้วย

ภาพและข่าว: กรมป่าไม้, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่