ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (26 เมษายน 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมต้อนรับนาย John E. Scanlon เลขาธิการอนุสัญญา CITES ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงาน World travel & tourism council 2017 Global Summit ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (26 เมษายน 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมต้อนรับนาย John E. Scanlon เลขาธิการอนุสัญญา CITES ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงาน World travel & tourism council 2017 Global Summit ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           วันนี้ (26 เมษายน 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมต้อนรับนาย John E. Scanlon เลขาธิการอนุสัญญา CITES ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงาน World travel & tourism council 2017 Global Summit ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          นาย John E. Scanlon เลขาธิการอนุสัญญา CITES ได้เข้าพบ พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการงาช้างเป็นอย่างดี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวต้อนรับ Mr. John E. Scanlon ที่มาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่า ประเทศไทยมีความตั้งใจจริงและถือเป็นนโยบายหลักของประเทศในการแก้ไขปัญหางาช้างที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยขณะนี้ ประเทศไทยได้รับการปรับสถานะดีขึ้นจากประเทศในกลุ่มที่น่ากังวลอย่างมาก (Primary Concern) เป็นกลุ่มประเทศที่น่ากังวลระดับรอง (Secondary Conern) เพียงประเทศเดียวจากทั้งหมด 8 ประเทศ
          นอกจากประเด็นเรื่องช้างแล้ว ประเทศไทยยังมีการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องไม้พะยูง โดยล่าสุดได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 3 ซึ่งมีองค์กรระหว่างประเทศส่งผู้แทนเข้าร่วม รวมทั้งผู้แทนจาก CITES ทั้งนี้ได้มอบนโยบายให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศฯ ครั้งที่ 4 ภายในปีนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญ เช่น IUCN ซึ่งจะขยายกรอบการหารือให้ครอบคลุมเรื่องการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าพืชป่า CITES โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลิ่น เสือโคร่ง นอแรด รวมทั้งขยายขอบเขตให้มีผู้แทนจากประเทศอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
          ท้ายสุดนี้ ประเทศไทยยินดีร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย จึงขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจาก CITES ในการประสานความร่วมมือกับระหว่างประเทศต่อไป

แกลเลอรี่