ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ร่วมหารือแนวทางจัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมระหว่าง กสทช. และ ทส. เพื่อให้การจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ร่วมหารือแนวทางจัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมระหว่าง กสทช. และ ทส. เพื่อให้การจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ร่วมหารือแนวทางจัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมระหว่าง กสทช. และ ทส. เพื่อให้การจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ในโอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายสากล ฐินะกุล อธิบดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ได้หารือกับประธานและคณะอนุกรรมการส่งเสริมแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม โดยได้มีการหารือในประเด็น รูปแบบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนัก การให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงความเป็นอันตรายของซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดการลดปริมาณขยะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไปในอนาคต

แกลเลอรี่