ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมการจัดการป่าไม้ขององค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 12 (United Nations on Forests 12) ณ อาคารสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 โดยมีประเทศสมาชิก 193 ประเทศ เข้าร่วมประชุม

การประชุมการจัดการป่าไม้ขององค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 12 (United Nations on Forests 12) ณ อาคารสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 โดยมีประเทศสมาชิก 193 ประเทศ เข้าร่วมประชุม


            การประชุมการจัดการป่าไม้ขององค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 12 (United Nations on Forests 12) ณ อาคารสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 โดยมีประเทศสมาชิก 193 ประเทศ เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ โดยเป็นการผลักดันเพิ่มพื้นที่ป่า ให้เพิ่มขึ้น 3 % ทั่วโลก ซึ่งในส่วนของประเทศไทย ตั้งเป้ามีพื้นที่ป่าไม้ 40 % ของพื้นที่ประเทศ ในปี ค.ศ. 2030

แกลเลอรี่