ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อน ป.ย.ป.ทส. ด้านทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ และทะเล เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและสนับสนุนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อน ป.ย.ป.ทส. ด้านทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ และทะเล เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและสนับสนุนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมเพื่อหารือการขับเคลื่อน ป.ย.ป.ทส. ด้านทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ และทะเล เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและสนับสนุนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป โดยในการประชุมดังกล่าว พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่